Doktorke / Doktori

Postupak prijavljivanja za Doktorke / Doktore

doctor_process

Preduslovi

* Završen medicinski fakultet i položen državni ispit
* Posedujete minimalno znanje Nemačkog jezika Nivo C1
* Voljni ste da učite i otvoreni ste za novo
* Odgovorno se ponašate u odnosu sa pacijentima i kolegama